INFORMA’T

 

ENLLAÇOS INTERESSANTS

Aquí trobaràs enllaços a documents i pàgines web interessants.

 

  • Guia NICE per l’atenció durante el part de dones i nens sans  El NICE o National Institute for Health and Care Excellence (Institut Nacional de Salut i Excel·lència Clínica), del Regne Unit, és una prestigiosa organització independent encarregada de dotar de guies clíniques al Sistema Nacional de Salut de l’esmentat país. Les guies que publica es basen en la millor evidència científica disponible. Molt útil com a suport per prendre decisions informades respecte al part i naixement. En anglès.
  • Birth place decisions  Guia anglesa i traduïda al castellà, basada en l’estudi Birthplace. Proporciona informació per ajudar a decidir el lloc on es vol donar a llum.
  • Revisió COCHRANE: Part planificat en hospital versus part planificat a casa  Cochrane és un organisme internacional independent i sense ànim de lucre, que treballa amb l’objectiu d’assegurar informació actualitzada i rigorosa sobre les intervencions sanitàries, amb molt seguiment i compliment per la comunitat mèdica. En aquesta revisió conclou que tots els països haurien de considerar l’establiment d’un adequat servei de part a casa, com molts països ofereixen des de fa temps. Però sobretot oferir a les dones amb embaràs de baix risc informació real sobre aquest tema, amb rigorositat, evidència científica i apartant opinions individuals, perquè les decisions es prenguin després d’una informació actualitzada.
  • Michel Odent (WOMB ECOLOGY)  Web en anglès, on el prestigiós obstetra Michel Odent presenta estudis i revisions on es plantegen els resultats obtinguts amb les diferents pràctiques al voltant del període prenatal, perinatal i postnatal.
  • Holístika  Artículos de embarazo, parto, lactancia y calidad de vida, de muchos autores diferentes.
  • Laura Gutman  Articles d’embaràs, part, lactància i qualitat de vida, de molts autors diferents.
  • Sílvia Cortada  Informació sobre osteopatia, sol pelvià, psiconeuroinmunologia, descodificació biológica, etc.
  • Casilda Rodrigañez  Llibres i textos sobre maternitat, sexualitat, part i patriarcat, escrits per aquesta interessant escriptora i biòloga.

“La maternidad es una concatenación de fenómenos fisiológicos, concepción, gestación, parto y lactancia, en la que cada fenómeno prepara el siguiente; no se puede trocear la maternidad como hace la medicina convencional. El desarrollo neurológico del cerebro humano y la formación de la alma humana depende de esta concatenación fisiológica y psíquica”.